Select Page

Slipsknuter

Knyting av slips er ikke så vanskelig men må gjøres skikkelig hvis resultatet skal bli bra. Her har du tre mye brukte varianter:

“Four in hand”:

“Half Windsor”:

“Windsor”: